NguyenThang33

ETH - Theo dõi bên ngoài thôi

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Không có nhiều thay đổi xảy ra với gia của Ethereum trong ngày hôm qua nhưng có sự ghi nhận khi giá cố gắng vượt qua $143. Đây là mốc Fib 38,2% dành cho xu hướng giảm ngay ở mức $142,73. Điều này gây khó khăn cho ETH trong ngắn hạn vì dừng ở mức 38,2% có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục đi xuống. Nhưng thực sự thì trong thời điểm này chúng ta chỉ nên đứng ngoài quan sát, chưa nên xuống tiền tại mức giá này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.