NguyenThang33

ETH - Test lại kênh giá

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang test lại kênh giá, trong ngắn hạn ae có thể vào lệnh short.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.