NgocHaiPearlie

ETHUSD - Giá đang tích lũy ở vùng rất nhạy cảm.

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Trong một giai đoạn tâm lý lo ngại như bây giờ và không thật sự tạo được hiệu ứng tâm lý đám đông như năm vừa rồi thì có thể ETH cũng như các đồng coin khác sẽ cần 1 nhịp điều chỉnh về lại giá trị thấp hơn, có thể sẽ loại bỏ không ít coin không có ứng dụng thực tiễn và những nhà đầu cơ theo đám đông...
Giá đang nằm dưới mây D1, khả năng sẽ giảm tiếp.
Bình luận: Xu hướng giảm sau khi gãy trend như hình vẽ, hướng đến mức dưới 500$ - 200$
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Hướng đến 200$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.