ShaneHua

ETH/USD: Kịch bản 2- Chưa đủ thông tin hành động giá

BINANCE:ETHUSD   Ethereum
Tôi sẽ không vội kết luận kịch này đối với ETH/USD, vì chưa đủ các thông tin hành động giá cần thiết với sóng Elliott.
Vẫn còn các kịch bản thay thế lẫn nhau. Hãy theo dõi Tradingview tôi để cập nhật về các chiến lược, kịch bản giao dịch qua sóng Elliott.
Have a nice day!

ETHUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.