tradingpro2012

ETHUSD hoàn thành mô hình tach tay cầm, Hold long 275+/-

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
KRAKEN:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Hiện tại chart daily ETHUSD đã hình thành mô hình Tach tay cầm thần thánh, chiến lược hold long khi giá điều chỉnh test lại miệng cốc là phù hợp
Chiến lược giao dịch : long 275+/-5 ; stop loss : 240; Take profit : Target 1 - 400; target 2 - 480.
( Dừng lỗ để tồn tại, chốt lời để thành công ACE nhé)
Bình luận:
ETH đã chỉnh về vùng 272 khớp chiến lược mua 275+/- AEC đã lên tàu thắt giây an toàn vào nhé sau nhịp điều chỉnh( ETH hiện tại mới tương đương BTC nhịp 7kx-8kx) tàu sẽ tăng tốc mạnh đấy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.