DatTong

ETHUSD, Ethereum/ Dollar, 240

Giá lên
DatTong Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
- Xu hướng đang cho đi lên tạm thời
- Giá đã phá qua mức đỉnh trước đó, tạo mức đỉnh cao hơn
--> Tạo mini uptrend tạm thời
--> Buy
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào lệnh.
Bình luận:
Xu hướng vẫn tăng
Bình luận:
Giá đang tăng, Canh exit từng phần khi giá tiếp tục tăng đến mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng ai có Profit nhé

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.