LinhNami

ETHUSD, các kịch bản có thể xảy ra

LinhNami Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Cần đợi thêm tín hiệu từ thị trường để vào lệnh
Nếu giá ETH có thể vượt qua đường cản trên thì giá có thể chạm mức $734 và sẽ có 2 tình huống:
1) Hình thành mô hình Triple Top và giá quay đầu lại mức cản $717 và có thể xuống sâu
2) Giá đi mạnh lên, break out mô hình Rising Wedges, mức cản là $765
Nếu giá không thể vượt qua đường cản trên thì giá sẽ quay đầu lại mức $655 và kết thúc sóng xuống Elliott
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đi xuống và chạm cản kết thúc sóng Elliott. Dự là sắp tới sẽ có những con sóng rất cao. Liên tục theo dõi những bài mới update tình hình giá 😁

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.