ThinhDinhManh

ETH/USD từ 130 lên 900

Giá lên
POLONIEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đã tetst song vùng đáy, đang chạy nhịp cuối để lấy đà phá lên vùng 900.
Chốt bán giữa tháng 2/2020.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.