eaabram

ETH dự đoán giá hết tháng 8/2018

Giá xuống
eaabram Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Coin market ngày càng mất niềm tin từ nhà đầu tư, BTC liên tục điên đảo phá mọi đáy để tạo đáy mới. Các nhà đầu tư luôn hô hào: đáy của đáy rồi, vào múc đi, nhưng đó chỉ là những chú hưu cao cổ hoặc đang ngồi tận đáy kêu gào lên
Hiện tại, dự đoán trong xu hướng ngắn hạn hết háng 8/2018, đến tuần đầu tháng 9/2018, ETH sẽ về 224$/ ETH xác lập đáy hoặc đỉnh mới ( chưa rõ tín hiệu )
Giao dịch đang hoạt động:
Cú hick nhẹ trước khi ETH giảm sml, short buy lên 326 xả
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.