PhanDinhThai

ETHUSD đường đến $1400

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
ETHUSD

Cặp ETHUSD khung H4 sàn coinbase

Đồ thị ETH có vẻ như vừa hoàn thành xong sóng ABC correction (vàng) và rất có khả năng sắp tới sẽ là một đợt tăng giá mạnh.
Target của sóng 5 màu vàng sẽ là 1400$.

Volume giao dịch cũng có vẻ như ủng hộ cho phương án tăng giá theo mô hình đầu và vai.

Trong trường hợp sóng tăng không thể hình thành, 720$ sẽ là mức stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.