LinhNami

$657 sẽ là mức cản tiếp theo của ETH

Giá xuống
LinhNami Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình Pennant và mô hình tam giác hình thành => xu hướng giảm được confirm
Sóng Elliott giảm hình thành, giá giảm còn $686 trước khi bật lên mức $718, sau đó giảm sâu xuống mức $657
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mô hình tam giác giảm kết thúc
Sóng Elliott xuống cũng có khả năng kết thúc
Giá có thể bật lên $684 và $711.
Tuy nhiên, cần đợi thêm các tín hiệu tử thị trường để chắc chắn bear không đẩy giá xuống tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.