TraderTop-net

ETHUSD 04/05 - Có đi theo xu hướng tiếp không?

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Kèo mua Ethereum hôm qua không vào được, trong khi kèo bắt đỉnh với mô hình harmonic bearish butterfly thì đã....phá sản, khi mà Ethereum cứ hùng hục lao lên như thanh niên xuâ thì.

Nếu có ai còn thắc mắc xu hướng ngắn hạn của Ethereum là gì thì cứ nhìn biểu đồ là thấy. Một xu hướng tăng rõ ràng không phải bàn cãi. Xu hướng tăng này thậm chí là còn hơi...mạnh quá khi nó bám sát mép ngoài của Keltner Channel để đi lên. Trong bối cảnh này, mua bây giờ không phải là hay vì dễ dính đỉnh. Tốt nhất là kiên nhẫn đợi 1 đợt hồi khi phe mua chốt lời, thu hút người mua mới vào cuộc để mình mua theo. Vùng mua là từ các vùng hỗ trợ bên dưới

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.