dautukyluat

Tâm lý fomo sợ mất cơ hội hay hình thành như thế nào trên đồ thị

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
video này mình chia sẻ tâm lý mình hay fomo khi nhìn vào đồ thị giá mà không chờ xác nhận rồi mới vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.