ZhongBenCong001

Đường xu hướng tam giác Ethereum

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Các mẫu đường xu hướng của Ethereum và Bitcoin giống nhau, chỉ có giá là khác nhau. Đường xu hướng tam giác của Ethereum, xu hướng tam giác thu hẹp, đường dưới cùng hỗ trợ màu xanh lá cây ở dưới cùng, đường đột phá kháng cự màu đỏ ở trên cùng và thanh dài màu xanh lục-đỏ bên dưới là phạm vi đáy quan trọng nhất.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy