NgocHaiPearlie

ETHUSD - Test vai phải.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang test vai phải và nếu không nhầm thì hôm nay vẫn sẽ bị bán mạnh tiếp...
Bình luận: Mô hình VDV đang hoàn thành
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.