LinhNami

$661 sẽ là đích đến tiếp theo của ETH

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình Double Top => giá ETH giảm để kết thúc đợt sóng Elliott xuống. Sau khi chạm mức cản $661, ETH có thể fluctuate quanh ngưỡng này và sau đó giá ETH có thể bật lên
Bình luận: Giá ETH có thể sẽ nhích thêm gần $720 để re-test mức cản trên
Nếu giá không thể breakout qua được ngưỡng này thì ETH sẽ chịu 1 đợt giảm sâu
Mức hỗ trợ vẫn giữ nguyên $661 và $653
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đạt đúng mục tiêu. Sẽ có những bài update giá tiếp theo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.