BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Kịch bản 1: tiến về vùng kháng cự 149 và 164 ( mạnh) nên mọi người canh chốt lời . ( 55 % )
Kịch bản 2: Tìm đáy sâu hơn. Stoploss ở 132 và 112 ( mạnh ) . Nên canh mua vào tại các điểm trên .( 45%)
Kịch bản 3: Giá Pump mạnh tiến vào vùng lý tưởng 185 và không chờ đợi gì. Chốt là vừa cùng với đó là một dấu hiệu UPTREND . (10% )
CÙNG HY VỘNG MỘT TƯƠNG LAI CHO BTC NÀO!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.