hoasmall6666

ETHUSD LONG NGẮN THUI AEEEE

Giá lên
COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Đơn giản xúc tích ăn sóng hồi thui ae ^^ LONG NGẮN ETH GIÁ HIỆN TẠI LUÔN Ạ ^^ target tuỳ mõm đi ạ ... chúc các bạn có thêm đô la ngày mưa bão ạ ❤️
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.