TraderTop-net

ETHUSD ngày 10/05 - Có mô hình đảo chiều

Giá xuống
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Cũng như Bitcoin , tưởng rằng hoàng hôn tiếp tục buông cho Ethereum thì ánh nắng chói chang lại soi rọi vào lại, làm Ethereum bật trở lên từ sát vùng hỗ trợ mạnh. Hôm nay, chúng ta có 2 khả năng cho Ethereum , gồm (1) bán ra từ vùng ngang B khi Ethereum retest lại đây. Có dấu hiệu giá Ethereum đang suy yếu, thông qua mô hình nến bắn sao - shooting star - đã hiện ra. Và (2) là bán ra từ điểm D khi Ethereum hoàn tất mô hình harmonic đảo chiều giảm là bearish gartley XABCD.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.