mayquanxi

Mô hình tam giác cân tăng yếu

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Giá sẽ cần một điểm bật mạnh tại khu vực gần 260 trước khi lên cao hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.