HHermes

ETHUSD đang uptrend để hoàn thành chén thánh huyền thoại

Giá lên
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETHUSD đang uptrend để hoàn thành chén thánh huyền thoại, giá mục tiêu màu tím bên phải của chart, view timing 3 - 6 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.