notvit

ETH làm đại theo yêu cầu tham thảo

Giá xuống
notvit Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
với việc thũng fibo 0.618 thì tức sẽ về 0.786 , thêm cái ab = cd ủng hộ nữa , với dây dưới BB tuần luôn thì nó về 140 > 135 râu , an toàn thì đợi btc 8k5 súc cũng được , mng tham thảo
Bình luận:
135 là râu với fibo 2.24 của CD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.