SunnyLan

Xu hướng giá giảm sâu trong ngày 16/01

COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mình vẽ thử sơ đồ theo 4h và 2h thì thấy trend xuống sâu. Xem bổ sung 12h cũng thấy giảm nên càng chắc chắn down trend trong hôm nay (và có thể cả ngày mai)
Nếu đang giữ ETH:
Opt1: Nếu hold dài hạn thì cứ bình tĩnh hold chờ qua bão;
Opt2: Nếu ngắn hạn hoặc muốn an toàn thì thoát về USDT; chờ giá xuống thấp hơn nữa thì mua vào giữ ETH lại. hihi
Có điều ko biết ngoài cá mập làm giá thì còn tin tức j khiến thị trường đỏ lè hết nhỉ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.