hungdhtm90

Mô hình ETH có thể sẽ hình thành

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Mô hình cánh bướm
Có một lực mua khá lớn đẩy giá ETH lên, ETH quay trở lại khi gặp band trên
Giá ETH quay trở lại gặp đường hỗ trợ mới hình thành, nơi mà giá ETH bật trở lên trước đó