BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
xin chào hãy nhìn một cách dài hạn "Double top"
xin cảm ơn chúc bạn khỏe mạnh, giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.