DatTong

ETHUSD, Mô hình vai đầu vai--> Up

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
- Hình thành mô SHS ( vai đầu vai) trên H4
- Giá đã phá và quay lại test neckline
--> Buy
Bình luận:
The price is testing neckline. Waiting signal !
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.