ThinhDinhManh

ETH đi vào chu kỳ lớn X2

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Thấy ETH xuống thấp quá vẽ lên để cho nó lên
TG:300
SL: 100
Bình luận:
Mùa này tất cả alcoin đều lên, có BTC thì tăng chậm tạo nêm để phá xuống 6k, đó cũng là lúc chart alcion/BTC đạt đỉnh
Bình luận:
ae chuẩn bị chốt sóng đợt 1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.