BounceBall

ETH/USD

Giá lên
BounceBall Cập nhật   
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
ETH đang có 1 đợt tăng nhẹ về các vùng $597- $669. Sau đó sẽ tiếp tục test các đáy tại $448 - $361 - $284.
Bình luận:
Mua tại 500-505
Target: 578 - 669
Stoploss: 490
Bình luận:
BTC đang có dấu hiệu giảm, nên về usdt ngay
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.