LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng Ethereum 90 ngày tới: Giảm!

Giá xuống
BITFINEX:ETHUSD   Ethereum / Đô la Mỹ
Xu hướng giảm của Ethereum vẫn đang được duy trì trong xu hướng dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.