BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
chờ cơ hôi vào lệnh khi giá phá lên mô hình, nếu ai mạo hiểm có thể vào lệnh trong khoảng giá 165-170
Bình luận:
vùng sell se nằm khoảng giá 220 240

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.