MrTigergold

ETH/USDT trung hạn - Toàn Tiger

MrTigergold Cập nhật   
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
Theo chart tháng, sau thời gian tăng giá mạnh đã có sóng điều chỉnh mạnh tương ứng, Nến tháng 4/2018 nếu đóng cửa ở mốc 73x thì khả năng tăng tiếp của ETH cũng tương đối. Tuy nhiên theo #Tiger thì lực lên cũng không mạnh max sẽ là vùng 11xx và ETH sẽ side way ở biên độ 5xx - 11xx trong thời gian trung hạn (khả năng là hết năm 2018)
Bình luận:
Trước khi kết thúc tháng giá đã chạy lên 712 sau đó rơi về lại vùng 593, giá hiện tại hoàn toàn có cơ sở bắt đầu bay lên vùng 85x -> 11xx.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.