MrTigergold

Nhận định ETH/USDT

Giá xuống
MrTigergold Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
H4 đã tạo thành mô hình lá cờ cho đi xuống --> vị trí giá có thể rơi về gần nhất là vùng 500 - 510$. Lực mạnh hơn có thể đẩy xuống vùng 300 - 400$.

Nhận định mang tính chất nhìn nhận cá nhân. Các Anh/Chị có thể dùng để tham khảo :)
Good luck!
Toàn - Tiger
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã đi về đến vùng mua, Lực mua của thị trường đã có ==> Mục tiêu trung hạn 647$/ETH
Giao dịch được đóng thủ công:
Theo biểu đồ ngày và H4 chưa thấy có dấu hiệu cho lên mạnh, khả năng vẫn còn đợt sóng giảm tiếp.
15h00 19/3 giá đang là 546 $/ETH. Khả năng lên nữa không còn --> Close lệnh lời 40 - 50 $/ETH.
Chờ sóng xuống mua lại sau.
Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.