MrTigergold

Gold/USD (XAU/USD) - Tiger

Giá xuống
MrTigergold Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Biểu đồ tháng và tuần ủng hộ cho xu hướng giảm giá. D1 lực lên yếu --> và mô hình bướm ủng hộ cho tiếp diễn xu hướng Downtrend, ==> Khả năng Gold test lại vùng 1300
Chiến lược:
Sell: 1319
TP: 1300 - 1305
SL: 1323

Toàn Tiger - nhóm Coinreview ^^
Bình luận:
Giá đã khớp lệnh sell đồng thời chạy được 50% TP, vùng này có thể chốt lời 50% lệnh, phần còn lại để chạy đến TP đích là 1300.

Good luck!
Toàn Tiger - Coinreview Team

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.