MrTigergold

Gold/USD (XAU/USD) - Tiger

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Biểu đồ tháng và tuần ủng hộ cho xu hướng giảm giá. D1 lực lên yếu --> và mô hình bướm ủng hộ cho tiếp diễn xu hướng Downtrend, ==> Khả năng Gold test lại vùng 1300
Chiến lược:
Sell: 1319
TP: 1300 - 1305
SL: 1323

Toàn Tiger - nhóm Coinreview ^^
Bình luận: Giá đã khớp lệnh sell đồng thời chạy được 50% TP, vùng này có thể chốt lời 50% lệnh, phần còn lại để chạy đến TP đích là 1300.

Good luck!
Toàn Tiger - Coinreview Team