Whale-D

NHẬN ĐỊNH ETHUSDT KHUNG D 4/3/2023

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- ETH cấu trúc chính xu hướng GIẢM và cũng đang trong mô hình Nêm tích lũy trước khi tiếp diễn xu hướng

- Hỗ trợ gần nhất ETH 1490, nến D Breakout đóng nến dưới , xác nhận giảm, giá khả năng cao về lại biên nêm dưới 1271.

- Nến D duy trì trên 1490 không phá vỡ được thì di chuyển lên biên trên 1667.
- Thời điểm hiện tại vẫn chưa phải lúc để mua Hold lâu dài. ( dành cho Holder ) . Trong tương lai không xa hỗ trợ biên eth bị Breakout. Giá sẽ di chuyển Mạnh , Dump về 850.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.