JamesCrypto79

Mua ETH nắm giữ trung hạn - mục tiêu 350 usd

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH Break-out khỏi mô hình cái nêm - Falling Wedge .
Mua và Hold ETH trung hạn, Target 350usd
Cutloss dưới 160
Giao dịch đang hoạt động: Mục tiêu kế tiếp của ETH là 190-199, sau đó sẽ có đợt điều chỉnh.
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục mua thêm ETH 180-184-177
Giao dịch đang hoạt động: Tiếp tục gom hàng chờ 12.2019
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.