JamesCrypto68

Không cần PTKT nhiều, ETH đạt $2200 theo BTC

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
1. BTC đang Uptrend nên không cần PTKT nhiều ở ETH.
Long ETH theo target như hình
- TP1: 2200++
- TP2: 2400++
- TP3: 2600++

2. PTCB
- Tổ chức Grayscale liên tục gom hàng ETH tuần qua
- Chuẩn bị ra ETH 2.0
...
Có thể đặt Stop-loss theo BTC or 5-10% tùy vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người.
Đây không phải là lời khuyên đầu tư, hãy tự quản lý tài khoản của bạn. Chúc may mắn!
James Crypto
Giao dịch đang hoạt động:
ETH new ATH 2000$
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.