JamesCrypto68

Bitcoin lên $60K hay về lại $20K?

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Sau khi Bitcoin Breakout tam giác giảm dần và đang chinh phục NKC cao hơn. Các NKC sắp tới sẽ là 38.5K, 40K, 42K.
KB1: Đóng nến D1 trên 38.5K, khả năng sẽ tiếp tục chinh phục 40-42K

- Phân bổ vốn 20% nếu đóng nến trên 38.5K, cắt lỗ nếu giảm dưới NHT 35k
- Target khi Breakout 40-42K có thể đạt đến 68K (các TP như trên chart)

KB2: Pullback Retest 38.5K thất bại, sẽ tiếp tục quay về test NHT 35K.

- Đóng nến dưới 35K sẽ về test 30K lần nữa.
- NHT 29K-30K khá mạnh trước đây, nhưng nếu quay về test lần nữa thì khả năng sẽ thủng khá cao. Breakdown 30K thì NHT sẽ là 27K-23K-20K...

Rủi ro vẫn thường trực nếu BTC không đóng nến trên 38.5K, mô hình đang đi khá giống với 2018.
Quan điểm cá nhân của tôi khả năng cao là vượt đỉnh 42K, nhưng hãy luôn sẵn sàng cắt lỗ nếu retest NKC thất bại.
Đây không phải lời khuyên đầu tư, hãy có kế hoạch đầu tư và bảo vệ tài khoản của bạn.
Hãy bình luận quan điểm của bạn bên dưới, rất vui được cùng thảo luận!

NHT: Ngưỡng hỗ trợ
NKC: Ngưỡng kháng cự
Bình luận:
Đang Retest lại VHT 35-36K, giữ được sẽ tiếp tục retest lại VKC 38-38.5K
Bình luận:
BTC Breakout 38.5K trên chart H4.
Bình luận:
BTC thể hiện sức mạnh tốt sau khi đóng nến ngày, tuần trên 38.5K
Backtesting 38.5K
Bình luận:
BTC chính thức vượt $42K new ATH $44K. Khả năng sẽ backtesting 42K time ngắn và tăng mạnh sau đó.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP1 - 48K
Bình luận:
BTC vẫn đang tiến về TP2 - $55K
Giao dịch đang hoạt động:
Chart H4 đã Breakout mô hình nêm tăng, tiếp tục hướng đến 55-60K
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt TP 2 new ATH 55K.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.