Trader-Pro-48

ETH Go To Moon

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Vùng 3k6xx - 3k3xx sẽ là vùng đệm đển Eth tiến xa cùng với btc

Bên canh đó hãy lưu ý: bnb

Đây là 3 coin theo ad sẽ đi xa trong thời gian tới.


Hãy chờ đợi nhéThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.