BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
BIG SHORT ETH nào...

💰💰💰 Phân tích: ETHUSDT 💰💰💰
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ: P1d 🔴
👉🏻 TP5: 2126.4533333
👉🏻 TP4: 2078.0900000
👉🏻 TP3: 2029.7266667
🔔 Giá hiện tại: 1992.9000000
👉🏻 TP2: 1981.3633333 ✅
👉🏻 TP1: 1949.3766667 ✅
📌 Hỗ trợ gần: 1901.0133333
👉🏻 SP1: 1869.0266667
👉🏻 SP2: 1820.6633333
👉🏻 SP3: 1788.6766667
👉🏻 SP4: 1756.6900000
👉🏻 SP5: 1724.7033333

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.