AndrewHo95

WYCKOFF . TIẾP DIỄN VỀ ETHUSDT . PHA DÒ STOP PHE BUY

AndrewHo95 Cập nhật   
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
TIẾP DIỄN NGÀY HÔM QUA . ETHUSDT . đây là cú loại bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ phe mua . giá quét stoploss những nhà trading ngắn hạn theo price action . như đã tháy giá quét vùng hỗ trợ dưới . và phản ứng bình thường với kháng cự trên . hiện tại pha D này sẽ bắt đầu có dấu hiệu của WEAKHAND . và sự tham gia của Stronghand để đẩy giá lên cao . loại bỏ dần các nhà đầu tư nhỏ lẽ .
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá đã bay đúng như dự đoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.