trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch mua ETHUSDT trong 4 giờ

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ae có thể thấy khung h4 mới có 1 nến đóng cửa tăng mạnh.

cây nến này đã xác nhận phá vỡ lên trên vùng kháng cự 4000$

đây là 1 tín hiệu thị trường không muốn dừng tại đây mà muốn tăng tiếp.

vùng đỉnh tiếp theo của eth là 4500$ _ 5000$.

Theo phong cách giao dịch của tôi;
tôi sẽ vào 1 lệnh mua tại đây,stoploss như hình

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.