utminh176

Target ETH 2021

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Xu hướng ETH trong năm 2021 sẽ lên giá và chạm vào các mức giá mới trong bảng phân tích. Bài phân tích này theo khung thời gian TRUNG hạn và DÀI hạn trong năm 2021.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.