Whale-D

NHẬN ĐỊNH ETH KHUNG D 6/6/2023

Giá xuống
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
-ETH đang trong 1 kênh xu hướng giảm dần
- Mức kháng cự lưu ý để canh Short là 1843 - 1860. Mục tiêu giảm dần về biên kênh dưới có cản hợp lưu là 1570.
Về các mức hỗ trợ thì 1500 và 1570 là các mức mua tốt để xem xét Canh Long sau khi xuất hiện những tín hiệu từ chối tại đây.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.