stonetradecoin

Phân tích kỹ thuật ETH - H4 ngày 3/8/2020

OKX:ETHUSDT.P   ETHUSDT Perpetual Swap Contract
ETH bật trở lại nhanh chóng và để lại một râu dưới dài. Sự hưng phấn của DeFi tiếp tục có khả năng giúp ETH giữ đà tăng, nhưng sự biến động có thể sẽ tăng lên.

Kháng cự trong ngày nằm gần $ 390 với mức hỗ trợ là $ 360. Phạm vi giao dịch lớn này có thể làm khiến việc giao dịch ETH tại thời điểm này trở nên khó khăn hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.