Leadership

EURAUD Tiếp tục giảm

Giá xuống
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Đồng tiền châu Âu đã cao hơn khoảng 1,59% giá trị so với Đô la Úc trong tuần qua.

Trong tương lai gần, nhiều khả năng tỷ giá của cặp tiền này sẽ giảm dần xuống vùng giá 1.5915 các SMA 50, 100 và 200 giờ tại 1.5915.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.