KhiemNI

EURAUD : SELL dưới giá POC

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá phá vỡ kênh giảm tuy nhiên bật tăng mạnh vào ngày cuối tuần - đảo chiều ngay lập tức khiến cho những vị thế SELL khi phá vỡ mắc kẹt bên dưới
Không loại trừ khả năng giá xác nhận lại phá vỡ . Cho đến khi giá xuyên qua POC thì ta vẫn theo xu hướng chủ đạo là SELL.
STOPLOSS sẽ là ở trên mức giá POC hoặc xa hơn nữa sẽ là trên vùng giao dịch nhiều nhất dựa trên Volume Profile
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.