DatTong

EURAUD, Dự đoán xu hướng tuần tới !

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
D1: Pinbar

H4:
Test cản, cho giá đi xuống sau khi phá vỡ xu hướng sideway !
Dự báo trước đó !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Profit: Order 1: 100pip, order 2: 50pip
Take profit 1/2 volum. Move stoploss to entry