DatTong

EURAUD, Dự đoán xu hướng tuần tới !

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
D1: Pinbar

H4:
Test cản, cho giá đi xuống sau khi phá vỡ xu hướng sideway !
Dự báo trước đó !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Profit: Order 1: 100pip, order 2: 50pip
Take profit 1/2 volum. Move stoploss to entry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.