tradefund1

EURAUD

Giá lên
tradefund1 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD nhận định buy

buy stop ngay khi cây nến D1 đóng cửa

entry 1.50654

sl 1.48857

tp 1.56042

lợi nhuận sẽ tùy thị trường di chuyển ra sao, tạm thời cứ căn chỉnh 1:3
Bình luận:
cây nến thứ 2 không khớp lệnh thì mình sẽ hủy lệnh luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.