VFITeam

Cơ hội Short EUR/AUD đang khá đẹp trên H4

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Giá tiến tới supply zone
Nằm dưới MA 200
Short setup
1.5R

Theo VFI team

Bình luận