DatTong

EURAUD, Dự đoán xu hướng tuần tới !

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
D1:
- Cấu trúc: Downtrend
- Hình thành mô hình SHS?!
- Cây nến ngày giảm mạnh.
- Xu hướng trước đó là xu hướng hồi mạnh.
--> Bán
H4:
- Xu hướng trước đó là sideway, theo mô hình nhiều đỉnh- đáy.
- Phá vỡ cản mạnh
- Đóng dưới cản.
--> Bán
Phân tích kỹ thuật trước đó:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Pinbar on D1: